La inscripció

es duu a terme principalment durant els mesos de juliol i setembre. No obstant, els alumnes poden matricular-se a cursos durant tot l'any, sempre i quan hi hagin places disponibles.

Per poder accedir a un dels nostres cursos, és requeriment imprescindible fer una prova de nivell o demostrar que s'ha aprovat un examen oficial.