Classes particulars

Per qualsevol persona que per horaris o altres motius no pugui assistir a un curs general, oferim classes totalment adaptades a les preferències de l'alumne.

Les hores de classe setmanals i els horaris s'adapten a les necessitats de l'alumne.