A Your Way fem un seguiment i avaluació personalitzats i continuats del progrés dels nostres alumnes. És per aquest motiu que a part dels deures setmanals que es dóna als alumnes, es fan exàmens periòdicament dels diferents aspectes de la llengua. Els resultats d'aquests exàmens, conjuntament amb la feina que els alumnes han fet durant el curs, estableixen si l'alumne ha aconseguit el nivell requerit.

Els nostres alumnes sempre tenen la possibilitat de fer un examen abans de començar el curs, per determinar si tenen el nivell suficient per saltar de nivell. En cas contrari, l'alumne té la possibilitat de fer exàmens de recuperació durant la primera setmana de setembre, abans de començar el següent nivell.