L'escola Your Way

al c. Verdaguer 12 de Vic

va ser fundada l'any 2001 com a escola dedicada exclusivament a l'ensenyament de la llengua anglesa, basat en un professorat qualificat i experimentat i un sistema d'ensenyament basat en la interacció entre professor i alumnes,essent aquesta combinació la manera més eficaç per a l'aprenentatge de la llengua.